Opis stanowiska:

Renthoff Group zatrudni serwisanta z prawem jazdy kategorii B. Praca polega na dostawie czystej odzieży i odbiorze zabrudzonej od Klientów firmy RENTHOFF.

Czego wymagamy:

  • Prawo jazdy kategorii B
  • Praca od poniedziałku do piątku

Co oferujemy:

  • Oferujemy pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji
  • Pełen pakiet szkoleń
  • Umowę o pracę

Aplikuj na stanowisko!

Osoby zainteresowane dołączeniem do dywizji RENTHOFF Textil Management prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych w formularzu znajdującym się obok lub drogą mailową na adres biuro@renthoff.pl

*Przesłanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez RENTHOFF Sp. z o.o. Textill Management Spółka komandytowa, ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Kraków, wszystkich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach na potrzeby obecnego postępowania rekrutacyjnego pracowników i zleceniobiorców oraz na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych pracowników i zleceniobiorców Administratora.
*Dołączanie do dokumentów zdjęcia nie jest wymagane przez ogłoszeniodawcę, ale w przypadku jego dołączenia przesłanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku twarzy widniejącej na dołączonym zdjęciu na potrzeby obecnego postępowania rekrutacyjnego pracowników i zleceniobiorców oraz na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych pracowników i zleceniobiorców Administratora.

*Administratorem pozyskanych danych osobowych jest RENTHOFF Sp. z o.o. Textill Management Spółka komandytowa, ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Kraków. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykorzystanie ich w ramach obecnie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego pracowników i zleceniobiorców Administratora oraz wykorzystanie w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych pracowników i zleceniobiorców Administratora, jeżeli obecne postępowanie rekrutacyjnie nie zakończy się pozytywnie w stosunku do osoby, której dane osobowe dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym odbiorcom danych osobowych. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Okresem przechowywania danych jest okres do zakończenia przyszłych rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekazanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jest warunkiem zawarcia z Administratorem umowy o pracę lub umowy zlecenia, jeżeli w stosunku do tej osoby postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone pozytywnie. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym pracowników i zleceniobiorców Administratora. W stosunku do osób, których dane osobowe są przetwarzane Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

100 % zaangażowania
100 % przewidywalności
100 % rzetelności
100 % transparentności

Kim jesteśmy?

Celem RENTHOFF Textile Managment jest profesjonalna i rzetelna obsługa Klientów. Współpracujemy zarówno z dużymi korporacjami, jaki i z drobnymi przedsiębiorcami. Co najważniejsze, każde ze zleceń traktujemy indywidualnie. Bez względu na wielkość danej firmy proponujemy najdogodniejsze rozwiązania.